Till innehåll på sidan

Start

Nyheter

Samverkan

Synpunkter på Sjöstadsskolan

Vi vill bli bättre! Dina synpunkter på vår verksamhet är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten. Här kan du läsa mer om hur då går tillväga för att framföra synpunkter.

Elevrådet

Sjöstadsskolan har tre elevråd, ett för lågstadiet, ett för mellanstadiet och ett för högstadiet.

Övrigt

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska anmälas innan kl. 07.45 varje dag man är frånvarande.

I ständig utveckling

Learning study – en modell för att utveckla undervisningen

Learning study är en modell för lärares kollektiva arbete med att undersöka och utveckla sin praktik. Sjöstadsskolan har använt denna modell i flera år, med syfte att utforska elevers förståelse av ämnesinnehållet, förbättra undervisningen och nå högre resultat.

Ingress: 
Sjöstadsskolans hemsida