Läsårsdata

Antal: 1

  • Terminer och lov

    Läsåret börjar i augusti och slutar i juni och ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Varje läsår delas upp i en vårtermin och en hösttermin.

    Kategorier: