Till innehåll på sidan

Synpunkter på Sjöstadsskolan

Vi vill bli bättre! Dina synpunkter på vår verksamhet är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten. Här kan du läsa mer om hur då går tillväga för att framföra synpunkter.

RÄTTELSE/KOMPENSATION
Om Du anser att vi inte lever upp till vårt åtagande så vill vi att du genast talar om det för oss. Vi kommer då att ta upp synpunkter i arbetsgruppen/med dem det berör. Tillsammans med Dig försöker vi sedan komma fram till en lösning så att problemet inte ska upprepas.

KLAGOMÅL/SYNPUNKTER
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet.
Alla synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är därför viktiga för oss.
När elever och föräldrar vill framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag görs detta direkt till arbetslagsledaren eller till skolledningen.

Om du har allmäna synpunkter, även positiva, eller klagomål på Sjöstadsskolan som inte gäller en enskild elev/personal kan du fylla i vårat webbformulär för synpunkter och klagomål.

I takt med att vi ytterligare utvecklar vår brukarsamverkan fortsätter vi med att utveckla beskrivningar och rutiner kring klagomålshantering.

 

Dela: