Till innehåll på sidan

Söka till Sjöstadsskolan höstterminen 2021

Sjöstadsskolan tar emot fyra nya förskoleklasser och en ny klass i årskurs 7. Det går bra att även söka till andra årskurser och där tar vi in elever om plats finns.

Förskoleklassen

Till hösten 2021 kommer vi ha plats för fyra förskoleklasser med ca 25–28 elever i klassen.
Eleverna har sin klasstillhörighet men delas ofta upp i olika gruppkonstellationer utifrån relationer, aktiviteter och lärtillfällen.

I förskoleklassens läroplan står att läsa att ” i undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem” I praktiken betyder det att vår planering är flexibel och anpassningsbar och mycket kommer att kännas igen från förskolans verksamhet.  Men vi introducerar skolans arbetssätt samtidigt. Eleverna får välja om de föredrar att arbeta koncentrerat vid bänk eller liggandes på golvet men när det är lektion övar vi på att arbeta koncentrerat i våra arbetsböcker eller -häften.

I förskoleklassen arbetar vi med svenska, matematik, samhällsorienteraden och naturorienterande ämnen, idrott och hälsa smt estetiska uttrycksformer. 

Vi har fritidshemmet och förskoleklass i gemensamma lokaler, det är också samma arbeteslag med pedagoger som arbetar både i förskoleklass och på fritids.

Fritids har verksamhet både ute och inne;ibland får eleverna välja fritt vad de vill göra -ibland arbetar vi med styrda aktiviteter.

Sjöstadsskolan har två skolgårdar; den stora vid huvudbyggnaden och en mindre som kommer att utökas vid Godsfinkan.

Ny klass i årskurs 7

Sjöstadsskolan startar en ny klass i åk 7 så att vi till hösten har tre klasser i årskurs 7. 

Som elev i år 7 kommer du tillhöra ett arbetslag där du har din mentor och undervisande lärare. Klasstorleken ligger på ett genomsnitt av 27 elever. Vi arbetar med flexibla undervisningsgrupper, vilket innebär att klasserna ibland görs om för att gynna kunskapsutveckling och social utveckling. Alla lärare är behöriga för att undervisa i sina ämnen. 

Skolan har två byggnader som ligger mycket nära varandra. Matsal och flera praktisk-estetiska ämnen ligger i huvudbyggnaden. Lärarna arbetar tillsammans för att skoldagen och undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna. Ibland har man ämnesövergripande projekt, som t. ex Antiken, där eleverna arbetar i grupper och sedan redovisar sina kunskaper. Om du behöver hjälp och extra stöd hjälper din mentor dig med detta. Skolan har ett team bestående av bl. a speciallärare, specialpedagoger, kurator, skolsköterska, psykolog och resurspersonal som finns på skolan för att stötta de som behöver.

Efter att våra elever har slutat grundskolan och börjat gymnasiet brukar vi bjuda in dem till Sjöstadsskolan på en återträff. Det är roligt att höra dem berätta att de ligger bra till kunskapsmässigt, och att de är vana vid att samarbeta med olika elever, vilket gjort gymnasietiden lättare.

Grundsärskola

Sjöstadsskolans lokaler för grundsärskolan byggs om under sommaren för att rymma fler grupper. Sjöstadsskolan planerar i höst kunna ta emot ungefär 8 nya elever.

Ansökan

Ansökan till Sjöstadsskolan sker under ansökningsperioden endast via Stockholms stads tjänst "Söka skola". På denna webbplats finns vägledning i hur du söker skola.

Ansökningsperioden är 15 januari till 15 februari. 

Dela: