Till innehåll på sidan

Skolans historia

Sjöstadsskolan stod klar vid årsskiftet 2006/2007. Sedan tidigare fanns en friskola på Sickla udde, men med ökad inflyttning av barnfamiljer räckte den inte till. Det fanns också en önskan hos föräldrar i Sjöstaden att kunna välja en kommunal skola till sina barn.

Sjöstadsskolan startade i liten skala redan 2005, med några få klasser i tillfälliga lokaler. Redan från start fanns höga förväntningar på kvalitet och flexibilitet då elevkullarna skiftade i storlek beroende på stadsdelens snabba expansion. Många elever har tillkommit varje år och enheten har växt från 90 skolelever och 225 förskolebarn det första året, till 1000 skolelever i F-9 och 80 förskolebarn 2019. 2016 utökades Sjöstadsskolan med en ny byggnad i kvarteret Godsfinkan och ytterligare 330 elevplatser.

Förskolan blev en egen enhet och flyttade ut från skolan 2020. I samband med det påbörjades arbetet med att bygga ut Grundsärskolan.

Skolan har haft olika huvudmän genom åren, ursprungligen hörde både förskola och skola till Katarina/ Sofia stadsdel. När Utbildningsförvaltningen startade 2007, flyttades skolan över dit medan förskolan stannade i stadsdelen. Senare blev också förskolan tillhörande utbildningsförvaltningen.

Skolans kontinuerliga växande har ställt stora krav på kollegial undervisningsutveckling, samsyn och struktur hos pedagogerna. Vi har därför, sedan skolan startade, arbetat med Learning Study och pedagogisk kompetensutveckling för att stärka lärande och undervisning samt med processledning och arbetslagsutveckling.

Dela:
Kategorier: