Till innehåll på sidan

Skolans historia

Sjöstadsskolan stod klar vid årsskiftet 2006/2007. Sedan tidigare fanns en friskola på Sickla udde, men med ökad inflyttning av barnfamiljer räckte den inte till. Det fanns också en önskan hos föräldrar i Sjöstaden att kunna välja en kommunal skola till sina barn. Sjöstadsskolan startade därför i liten skala redan 2005, med några få klasser i tillfälliga lokaler. Redan från start fanns höga förväntningar på kvalitet och flexibilitet då elevkullarna skiftade i storlek beroende på stadsdelens snabba expansion. Många elever har tillkommit varje år och enheten har växt från 90 skolelever och 225 förskolebarn det första året, till 1000 skolelever i F-9 och 80 förskolebarn 2019. Skolan ha också en grundsärskola med 9 elever. Genom den samlade skoldagen i arbetslaget, har så gott som samtliga elever som går i årskurserna f-3 skola och fritidsverksamhet i samma grupp och samma lokaler.
Skolan har haft olika huvudmän genom åren, ursprungligen hörde både förskola och skola till Katarina/ Sofia stadsdel. När Utbildningsförvaltningen startade 2007, flyttades skolan över dit medan förskolan stannade i stadsdelen. Senare blev också förskolan tillhörande utbildningsförvaltningen.
Sjöstadsskolan har en väl fungerande elevhälsa och en genomsyras av idén att alla elever ska ha en bra och trygg skolgång. Pedagogerna driver forskningsbaserat utvecklingsarbete, bla i form av Learning study. Förändringar i direktiv och styrdokument, ställer krav på nya handlingsplaner, dokument och arbetssätt.
Skolans kontinuerliga växande har ställt stora krav på samsyn och struktur hos personalen. Vi arbetar därför med Learning Study och en omfattande pedagogisk kompetensutveckling för att stärka lärande och undervisning samt med processledning, arbetslagsutveckling och LEAN (för ordning och reda i arbetet).

Dela:
Kategorier: