Till innehåll på sidan

Samverkan

Samverkan på Sjöstadsskolan:

  • Föräldramöte (FM) en gång per termin Föräldrar, pedagoger* och FR-representant
  • Gruppråd (GR) en gång per vecka
  • Elevråd (ER) 3 ggr per termin
  • Arbetslagsråd (ALR) 2 ggr per termin Pedagoger*, FR-representant och ER-representant
  • Föräldraråd (FR) 2 ggr per termin Skolledning, arbetslagsrepresentanter (föräldrar) och pedagoger*

* Med pedagoger menas lärare och fritidspedagoger.

Se mötescykel och protokoll här nere till höger.

Dela:
Kategorier: