Till innehåll på sidan

Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

Vem försäkringen gäller för
Barn och elever i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för samt andra grupper av personer enligt förteckning i försäkringsbrevet.

Försäkringsperiod
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsgivare
S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer
F20050153

Försäkringsbelopp
Se försäkringsbrevet i länken nedan.

Självrisk
Ingen självrisk

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i familjehem m.fl. För exempelvis vuxenstuderande och praktikanter gäller den under verksamhetstid.
Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom.

Skadeanmälan

Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co. 
Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co: 08-508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se 

För mer information se http://www.sterikforsakring.se/foersaekringar/foersaekringar/kollektiv-olycksfallsfoersaekring-foer-elever.aspx

 

Dela: