Till innehåll på sidan

Digitalt utvecklingsprojekt - BLIVA

Under 2020-2022 arbetar vi med ett EU-projekt kring digitala verktyg i skolan.

Sjöstadsskolans avsikt med BLIVA-projektet är att utveckla undervisningen med hjälp av digitala lärverktyg så att alla elever har ännu större möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Digitala verktyg är ett självklart inslag i planering, utveckling och genomförande av undervisning där det finns en pedagogisk vinst. Projektet genomförs i flera steg och inleds med föreläsningar och workshops för att sedan övergå till att i ämneslärargrupperna gemensamt utveckla undervisningen  i respektive ämne. 

 

Dela: