Information angående Coronaviruset

Sjöstadsskolan följer stadens riktlinjer som bygger på information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan efter sportlovet – med anledning av coronaviruset covid-19. Stadens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan.

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se och Skolverket https://www.skolverket.se

Mer information

1177 Stockholm (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

Dela: