Nytt närvaro- och frånvarosystem för fritids och förskolan

Stockholms nu stad byter system för närvaro och frånvaro i förskolan och på fritidshem. Detta kommer innebära att vi på Sjöstadsskolan slutar använda Tempus och istället går in via skolwebben. De vårdnadshavare som har barn på förskolan, använder en annan inloggning, se vidare information nedan. För att kunna påverka hur systemet slutligen fungerar, deltar vi ett pilotprojekt veckorna 7-11. Vi tar tacksamt emot feed-back från vårdnadshavare som vi kan föra vidare till projektet.

Redan nu kan du förbereda genom att se till att det finns aktuella kontaktuppgifter i systemet. Systemet kommer att öppna för registrering av tider sent vecka 6

Har du barn bara på förskola loggar du in via http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/
klicka på Närvarohantering förskola. Kontaktuppgifter lägger du till eller ändrar via Min barnomsorg

Har du barn i skola loggar du in via Stockholm skolwebb http://skolwebb.stockholm.se
Klicka sedan på Tjänster > Närvaro/Frånvaro. Kontaktuppgifter lägger du till eller ändrar via  Min profil i Skolwebben. Mer information om hur du som vårdnadshavare lägger in schema och meddelar frånvaro, kommer under vecka 6.

Har du några frågor, hör av dig till charlotta.wilson@stockholm.se eller marie.malmgren@stockholm.se.

Dela: