Information från skolläkare och skolsköterskor

Det har idag kommit till vår kännedom att det har förekommit två fall av kikhosta i Sjöstadsskolan.  Båda eleverna har fått behandling och är nu friska.

Vi har varit i kontakt med Smittskydd Stockholm angående detta. Från deras sida hade man kännedom om fallen och man har därifrån redan vidtagit nödvändiga åtgärder. Deras bedömning är att vi från skolans sida inte behöver vidta någon åtgärd.

 

Åsa Ek Lööv, skolläkare

Sofia Olsson, skolsköterska åk fkl- 4

Lotta Stockling, skolsköterska åk 5-9 + särskolan

Dela:
Kategorier: