Blogg och kalender ersätter veckobrev.

Veckobrevet ersätts nu med en blogg och kalender för varje grupp.
Bloggen och kalendern kompletterar varandra.
För att få en övergripande vy över all information från ditt barns arbetslag klickar du på ditt barns gruppsida på första sidan. En gruppsida kan se ut så här:

 

Till vänster ser du ämnessidorna.
Där ligger ämnesspecifik information, t ex planeringar eller länkar.
I mitten av bilden finns Gruppbloggen.
Bloggen uppdateras minst en gång i veckan och innehåller information i löpande text eller bild.. Det kan komma flera blogginlägg i veckan, men du behöver bara gå in en gång per vecka för att få en överblick. Blogginläggen ligger under varandra. Det senaste ligger överst. Du kan prenumerera på bloggen via ett RSS-flöde .
Till höger i bilden ser du Gruppkalendern.
Där ligger all information som är kopplat till datum, exempelvis läxor, friluftsdagar och skolfotografering. Om du klickar på plustecknet i respektive kalenderinlägg ser du mer information.
Skolans applikation för smartphones är under utveckling och kommer vara klar inom kort. Där kommer du kunna välja vilka kalendrar och bloggar du vill läsa.

Har du frågor om detta?
Kontakta Charlotta Wilson eller Martin Ross-Langley

Dela: