Till innehåll på sidan

Musikprojekt - ett salutogent verktyg inom elevhälsan

Sedan 2014 har elever på skolan fått ha musikprojekt som en del av sin anpassade skolgång.

Musikprojektets pedagogik har utformats och utvecklats av Per ”Pelle” Nylén förskollärare på Sjöstadsskolan. Eleverna deltar i musikprojekt som en extra anpassning och får lära sig att skriva egen musik och sedan spela in den med digitala verktyg. I stora drag får elever en effektiv och pedagogisk inblick i hur det går till att skapa egen musik, en kunskap som ofta leder till glädje och stolthet. Elever bjuds in i musikskapandets värld och yrke genom Pelle Nyléns kunskap om musik och låtskrivande. Pelle har jobbat många år som professionell låtskrivare och är än idag verksam inom området. Denna kunskap och sin pedagogiska förmåga använder han för att stödja och stärka Sjöstadsskolans elever till att nå större måluppfyllelse i samarbete med skolans personal och elevhälsa. Pelle är även kursledare på Mediotekets kurs ”Digitalt Musikskapande” sedan 2018. 2018 fick Sjöstadsskolan, genom Pelles ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) medel för att under ett läsår forska och ta reda på hur musikprojektet knyts till vetenskapliga grunder. Detta utfördes bland annat i samarbete med Ingrid Hylander leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet. Hon har lång erfarenhet av forskning om elevers hälsa och mående och har givit ut ett flertal böcker i området. 

Dela: