Till innehåll på sidan

Lärarstudenter /VFU hos oss

På Sjöstadsskolan tar vi emot lärarstunder som gör sin VFU, alltså den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta är en viktig del i studentens utbildning, men det är också kompetenshöjande för handledare och arbetslag som får ta del av studentens erfarenheter, aktuell litteratur och forskning.

Studenterna hos oss kommer från Stockholms universitet, Södertörns högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Dans- och Cirkushögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Kungl. Tekniska högskolan.

Under höstterminen 2013 genomgick  ett 30-tal lärare på Sjöstadsskolan en handledarutbildning på Stockholms universitet  7,5 högskolepoäng. Detta innebär att alla lärarstudenter handleds av behöriga, erfarna och professionella lärare som har handledarutbildning.

 

Dela: