Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

Sjöstadsskolans verksamhet genomsyras av en utpräglad vilja att hela tiden förbättra och utveckla skolan.

Här bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat utgår från brukarundersökningar, inkomna  synpunkter, arbete i skolans utvecklingsgrupper och en ständigt pågående dialog med elever och vårdnadshavare. Brukarnas synpunkter är viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete och bildar, tillsammans med personalens egna förslag på förbättringar, underlag för våra mål och åtaganden. Varje läsår upprättar vi nya mål och riktlinjer som vi sedan utvärderar vid läsårets slut.

 

Dela:
Kategorier: