Kultur

Presentation av kulturen på Sjöstadsskolan

En skola för framtiden
För drygt fem år sedan slogs Sjöstadsskolans portar upp. Idag är vår skola en fullt utbyggd grundskola med integrerad förskola och särskola. Vårt motto är att vara en skola för framtiden. Skolans öppna ljusa lokaler är byggda för att vara både trygga, inbjudande och de lockar till kreativt skapande. Skolan har fem olika våningsplan. På fjärde våningen ligger Sjöstadsskolans kreativa och vetenskapliga centrum. Här finns salar för musik, slöjd, bild och hemkunskap samlade samt också lokaler för matematik och NO-ämnen.

Ett vidgat kulturbegrepp
Vi verkar för att kulturen ska vara en naturlig del i olika läroprocesser. Därtill vill vi uppmuntra våra elever att på olika vis uttrycka sig i konstnärliga former och till att känna tilltro till den egna förmågan när det gäller kreativt skapande. Genom kulturen får eleverna verktyg att överbrygga outtalade gränser gentemot varandra vilket stärker gemenskapen. Sjöstadsskolan vill vara en del av det viktiga arbetet med att implementera ett vidgat kulturbegrepp genom att låta eleverna upptäcka och uppleva den professionella kulturen i sitt närområde men även utanför dess gränser.

Biblioteket – en lugn och avkopplande samlingsplats 
På Sjöstadsskolan har vi utvecklat en väl fungerande biblioteksverksamhet.  
Här kan eleverna låna böcker genom ett nätbaserat lånesystem. Biblioteket är bemannat under hela skoldagen. Förutom att vara en lugn och avkopplande samlingspunkt är bibliotekets lokaler också en skådeplats för elevernas konstutställningar.

Nätverk för samverkan och gemensamma kulturupplevelser.
I syfte att stärka kulturen på Sjöstadsskolan och att verka för att olika kulturella aktörer träffas, ingår vi ett nätverk för kulturell samverkan i Hammarby Sjöstad. Här finns de flesta av Sjöstadens skolor och andra viktiga kulturella aktörer representerade. Nätverkets senaste gemensamma projekt var den årliga kulturveckan som innebar att en mängd olika kulturella företeelser och utbyten pågick i Sjöstaden, t.ex. sång, dans, uppträdanden och utställningar av olika slag. På Sjöstadsskolan bjöd vi denna vecka på musik, konstutställningar och underhållning. Kulturveckan avslutades med en gemensam hattparad i Sjöstaden som kulminerade i ett uppträdande med en känd artist i Luma park.

Eventgruppen – Sjöstadsskolans lokala kulturgrupp
Utöver nätverket för kulturellt samarbete har Sjöstadsskolan också en särskild arbetsgrupp vars huvuduppdrag är att främja, bevara och utveckla kulturen på skolan. För närvarande sysslar vi med att inventera och sammanställa Sjöstadsskolans olika kulturyttringar .
Vi förbereder oss också inför Öppet hus som i år infaller den 29 mars, kl. 16.00-18.00.

Sjöstadsskolans traditioner
På Sjöstadskolan finns många andra återkommande traditioner, där allehanda kulturella uttryck tar form: Öppet hus, allsång, insjungning av våren, cabaret, midsommarfest, vårfest på Luma torg, Sjöstadsskolans födelsedag och "hela Sjöstadsskolan julpysslar." Därtill firar vi alla övriga skolhögtider med sång och uppträdanden. Jämte dessa tillställningar pågår hela tiden andra kulturyttringar på skolans olika avdelningar, t.ex. vernissage, dansuppvisningar, skapande i lera, smyckestillverkning och musikskapande. Samverkan sker också över arbetslagsgränserna i syfte att låta de unga ta del av varandras kultur.

Sjöstadsskolans matsal – en del av kulturen
I Sjöstadsskolans matsal serveras en varierad meny med både traditionell husmanskost och mat från olika kulturer. Matsalen, som är den största lokalen i skolan, är också en arena för konstutställningar och för möten av olika slag. Inför flera av skolans olika kulturhögtider bidrar matsalspersonalen aktivt med olika kulinariska idéer och upplägg.

Modern teknik
Tillgång till modern teknik, som bärbara datorer, iPads, elektroniska undervisningstavlor, digitala projektorer och en musikstudio gör att Sjöstadsskolan upplevs som en modern skola av våra elever . Oavsett om pedagogen eller den moderna utrustningen är verktyget stimulerar vi våra elever att använda sin kreativitet och därigenom att uppnå goda resultat.

Skapande skola
Under läsåret 2010/2011 sökte Sjöstadsskolan på nytt bidraget "Skapande skola" – regeringens satsning för att stärka det viktiga arbetet med kultur i skolan, där eleverna ska ges möjlighet ta del av och upptäcka de professionella kulturaktörernas olika verksamheter. Ansökan gick igenom vilket resulterade i flera spännande kulturprojekt!
Bland annat köpte vi in Cirkus Cirkörs skolpaket "Cirkus de luxe" vilket innebar att cirkus- ensemblen kom och tog över alla gymnastiklektioner på skolan under en hel vecka. Eleverna bjöds på föreställning och fick själva pröva på flera cirkusdiscipliner.  Vi ser fram emot fortsatta kulturevenemang under kommande läsårsperiod.

Med vänliga hälsningar                    
Kristin Holmer & Annette Falkenkrans                                
Kulturombuden på Sjöstadsskolan

Dela:
Kategorier: