Klubben

Hej alla gamla och nya Klubbare och välkomna till en ny spännande vårtermin!
Nya "Klubbare" behöver fylla en anmälningsblankett till fritidsklubben inför det nya läsåret. Läs igenom informationsbladet, fyll i anmälningsblanketten och lämna/mejla den till fritidspersonalen snarast.

Klubbens tel.nr: 08-508 425 55

Kontaktpersoner:

John Erik "Putte" Frejd

Dela: