Till innehåll på sidan

Hur vi jobbar

På Sjöstadsskolan arbetar vi i arbetslag med ansvar för en eller två årskurser. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare arbetar tillsammans i verksamheten under skoldagen. Undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper och alla elever tillhör en mentorsgrupp.

Skolan har en mycket engagerad personal som arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och kreativitet, så att de får möjligheter att nå goda resultat. För att öka elevens delaktighet i sin egen kunskapsutveckling, arbetar vi t ex med elevledda samtal. I undervisningen varvas fokus på enskilda ämnen med ämnesövergripande projekt. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och bedriver gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete, i form av bland annat Learning study. På Sjöstadsskolan ska alla elever få trivas och känna sig trygga. Vi har därför ett aktivt arbete med bl a elevhälsan, trygghetsgruppen och resursteam.

 

Dela:
Kategorier: