Gruppsidor

Gruppsidan visar länkar till ämnessidorna, gruppbloggen, gruppkalendern samt dokument och länkar för den valda gruppen.
Gruppbloggen visar förutom gruppens blogg med alla inlägg även gruppkalendern inklusive helgdagar och skolans kalendarium.
Gruppkalendern visar gruppens kalender, inkl. helgdagar och skolans kalendarium, i veckovy. Det går även att se den i månadsvy eller i en lista.

Osäker? - Välj gruppsidan då du därifrån ser och kommer åt allt som berör den valda gruppen. Se även prenumerera på våra bloggar.