Grundsärskolan

Sjöstadsskolans grundsärskola är en kommunal grundsärskola som omfattar skolverksamhet åk F-9 och fritidshemsverksamhet åk1-6 samt KTT (Korttidstillsyn) åk 7-9.

I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi har en heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen.

En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum på plan 5. Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den.Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla.

Lokalerna är rymliga och anpassade efter grundsärskolans behov och eleverna har tillgång till andra lokaler i skolan som matsal, bibliotek, skolgård, m.m.

Arbetssättet är strukturerat och individualiserat. Vi använder en tydliggörande pedagogik som leder till inlärning och självständighet hos eleven.

Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt. Digitala hjälpmedel används i undervisningen. Vi erbjuder musik med en musikpedagog från Kulturskolans resurscentrum, ridturer med instruktör, schemalagd simning och hemspråksundervisning när det så önskas.

Vi arbetar enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner. Vi skriver Individuella utvecklingsplaner tillsammans med vårdnadshavarna.  Avstämning av elevernas utveckling sker kontinuerligt. Vi samarbetar med habiliteringen, t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped.Vi använder oss av AKK (Alternativ Kompletterade Kommunikation) så som tecken som stöd, PECS och digitala bilder.

Ansvarig för Sjöstadsskolans Grundsärskola är biträdande rektor Bert Johansson. bert.johansson@stockholm.se

Dela:
Kategorier:

Blogg grundsärskolan

Kalender Grundsärskolan

  • 16:00-18:00 Skolan och förskolan stänger
  • Heldag NP, åk 9, NO