Till innehåll på sidan

Fritids

Vi anordna fritidsverksamhet för elever i förskoleklass och åk 1-3. Elever i åk 4-6 kan gå på "Klubben" efter skoldagens slut.

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för fritidsverksamhet.

Vi på fritidshemmet bygger upp och förstärker grunder för elevernas utbildning genom att bl.a. erbjuda alla elever möjlighet till utveckling av sociala kompetenser. Dessa sker i samband med genomtänkta aktiviteter som erbjuder tillfällen till samtal, samarbete, konfliktlösning, problemlösning, diskussioner, lek och gemensam glädje.

Alla fritids aktiviteter främjar elevernas utveckling i empatisk förmåga, syftar till samarbete mellan pojkar och flickor, respekt för varandras olikheter samt till att ta ansvar för egna handlingar. Att få möjlighet och lust att lära sig nya saker samt använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt. Alla elever erbjuds på fritids möjligheter att i en pedagogisk miljö utvecklas på många plan och lära för livet.

FASTA AKTIVITETER
• Skapande; bild, form, textil
• Spel, lek
• Utflykt
• Drama, musik
• Bygge
• IT/media
• Fritidsgymnastik

 

 

Dela: