Förskolan

Vi uppmuntrar och erbjuder ett utforskande arbetsätt med leken i fokus.

Sjöstadsskolans förskola -- En förskola för framtiden Förskolan har öppna fina lokaler som är anpassade för förskoleverksamhet och byggda för att vara trygga och inbjudande. Förskolan har en egen gård som är anpassad för de yngsta barnen. De större barnen på förskolan använder även skolgården, där det bland annat finns en multisportarena med konstgräs för olika bollsporter. Förskolan och skolan tillhör utbildningsförvaltningen. Förskolan har vissa delar av verksamheten gemensamt med Södermalms Stadsdelsförvaltning som administration av ansökningar till förskoleplats, fortbildning samt stadsdelsnämndens åtaganden. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98) reviderad 2010, FN, s barnkonvention, Södermalms Stadsdels generella åtaganden samt skollagen.

Sjöstadsskolans förskola är sedan 2013 Qualis-certifierad se granskningsrapport här till höger.

Dela: