Föräldraråd

Föräldraråd i samverkan på Sjöstadsskolan

Föräldrarådet på Sjöstadsskolan består av representanter från föräldraföreningen och skolan.
Syftet är främst att genom dialog diskutera och via samverkan besluta i frågor som kan utveckla verksamheten.Målet är att i samverkan arbeta för att tillsammans förverkliga visionen:
En skola för framtiden – en skola i världsklass. Information och beslutsprotokoll från föräldrarådet läggs ut här på Sjöstadsskolans hemsida.

Föräldrarådsrepresentanterna väljs av föräldrar vid läsårets första föräldramöte.
Representanterna företräder eleverna/föräldrarna i föräldrarådet.

E-postadress till Föräldrarådet: foraldrarad@sjostadsskolan.se

Protokoll från föräldrarådet hittar du här till höger.

Dela: