Till innehåll på sidan

Flexibla undervisningsgrupper

På Sjöstadsskolan arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper, ämneslärare och mentorer, i stället för den traditionella klassen om 25-30 elever med en lärare.

 

Vi har valt denna organisation av undervisningen för att kunna motsvara de krav som ställs på skolan idag, både i form av krav på ämneskompetens för våra lärare och mer uttalade krav på elevernas måluppfyllelse och betyg tidigare.

Sjöstadsskolan arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje årskurs, vi varierar gruppsammansättningen över tid, i alla årskurser, för att vinna trygghet och möjlighet till effektiv inlärning. 

Arbetslagen planerar undervisningen tillsammans så att uppgifterna för alla elever inom årskursen är desamma och möjlighet att studera ihop finns oavsett vilken grupp eleverna går i. Våra flexibla undervisningsgrupper gör att alla lärare och elever inom årskursen möts och lär känna varandra. Vår strävan är att skapa trygghet som grund för god och effektiv undervisning och kunskapsutveckling.

Alla elever har en mentor och tillhör en mentorsgrupp. Mentorns uppgift är att följa elevernas skolgång avseende närvaro, studieresultat, motivation och att arbeta för att elevers specifika behov tillgodoses. Mentor ansvarar för information och dialog med elevens vårdnadshavare. Mentor ansvarar också för att, tillsammans med elev och föräldrar skriva en individuell utvecklingsplan (IUP) i de årskurser där det är aktuellt.

Att utveckla insikt i det man lärt sig, förståelse av kunskap, är en målsättning i dagens skola. Samtalet är en viktig grund för att utveckla förståelse och för att nå en fördjupad kunskap. Eleverna hittar fler att samarbeta och att utveckla sin kunskap tillsammans med genom att grupperna varierar över tiden. Elevernas resultat följs upp i alla ämnen i alla årskurser. Trivsel och arbetsro diskuteras regelbundet i mentorsgrupperna och mäts varje månad i trygghetsenkäten.

Eleverna i ett arbetslag tillhör samma fritidshem. Eleverna deltar i aktiviteter och lär på så sätt även känna arbetslagets övriga elever.

Vårt mål är att med våra grupper skapa bra pedagogiska förutsättningar för alla elever samt arbetsro och trygghet och flexibilitet i undervisningen.
Gruppernas sammansättning i slkola och fritidshem görs av utbildade pedagoger.

 

 

 

På Sjöstadsskolan har vi byggt upp erfarenhet av att arbeta på detta sätt och vi ser att denna organisation av undervisning och fritidshems- och förskoleverksamhet skapar goda förutsättningar för lärande och social gemenskap för alla elever.

Dela:
Kategorier: