Elev/vårdnadshavare

Här kommer du som elev på Sjöstadsskolan åt Elevdatas alla webbaserade program:

http://spel.sjostadsskolan.se
inloggningsuppgifter har skickats till din e-postadress som du har på skolan.

Du kan läsa din e-post i Skolwebben http://skolwebb.stockholm.se

Nyheter