Till innehåll på sidan

Elevrådet

Sjöstadsskolan har tre elevråd, ett för lågstadiet, ett för mellanstadiet och ett för högstadiet.

 

Genom elevråden säkerställs:

  • Elevernas delaktighet i frågor som berör dem (enligt Barnkonventionen, kap. 12)
  • Elevernas inflytande över sin skoldag
  • Elevernas möjlighet att ge uttryck för sina åsikter 
  • Att skolan får hjälp i frågor som berör elever
  • Demokrati

På elevrådsmötena diskuteras för eleverna angelägna frågor. Till exempel bjuds kökschefen in regelbundet för att resonera om kost och matsalsmiljö, och rektor eller biträdande rektor för att diskutera skolfrågor. Elevrådet har också varit aktiva med skolans verksamhetsplan, utbyggnaden av skolgården, skolans traditioner och rastaktiviteter.

Elevråden träffas en gång i månaden. Elevrådet 7-9 har, utöver ordinarie möten, också egna möten där man exempelvis lyft frågor kring PRAO och skidresor. 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: