Till innehåll på sidan

Elevledda samtal på Sjöstadsskolan

På Sjöstadsskolan har vi elevledda utvecklingssamtal från årskurs 1 till årskurs 9. I dessa samtal lär sig eleverna att formulera sitt eget lärande i tal och skrift, samt får bättre syn på sin egen kunskapsutveckling. De blir också på ett naturligt sätt huvudpersonen i samtalet.  Föräldrar, elever och lärare vittnar om fördelarna med samtalen och glädjen i att samtalet utgår från barnets egna berättelser. 

Samtalsprocessen pågår under fyra veckor. Under den första veckan gör eleven en inbjudan till sina föräldrar. Föräldrarna får sen komma med önskemål och frågor om samtalen inför samtalen. Eleverna gör också ämnesutvärderingar där de formulerar vad de är bra på och vad de behöver utveckla. Utvärderingar görs i varje ämne (även fritidsverksamheten) och innefattar alla kärnkompetenser.

Under den andra veckan får eleverna tillbaka sina utvärderingar med kommentarer från respektive lärare. De får också skriftliga omdömen från alla sina lärare. Eleverna sätter in omdömen och en checklista i sin IUP-pärm.

Den tredje veckan väljer eleverna ut arbeten som de vill visa upp på samtalet. Det kan till exempel vara läroböcker, egna produktioner,  att göra en kullerbytta eller stickningen de gjort på slöjden. Eleverna förbereder och tränar på sitt utvecklingssamtal med en annan elev och med sin mentor.

Den fjärde fjärde veckan genomförs utvecklingssamtalen som i regel pågår mellan 45-60 minuter. Eleven är ordförande och leder samtalet, hälsar föräldern välkommen, följer dagordningen, går igenom ämnesutvärderingarna och de skriftliga omdömena. Mentorns främsta uppgift under första delen av samtalet är att finnas till hands och se till allt fungerar. Sista delen av samtalet hjälper mentorn till att utvärdera tidigare mål och att författa en ny IUP tillsammans med elev och förälder. Förälderns uppgift i samtalet är att lyssna, fråga, stötta och beundra, samt hjälpa till att formulera nya mål och slutligen utvärdera samtalet.

På Sjöstadsskolan arbetar vi aktivt med innehållet i elevernas individuella utvecklingsplaner. En gång per vecka har eleverna en så kallad IUP-lektion där de arbetar med sina individuella mål.

Dela: