Till innehåll på sidan

Elevhälsans medicinska del (fd Skolhälsovården)

Elevhälsans medicinska del på Sjöstadsskolan, två skolsköterskor och skolläkare, tar över efter barnhälsovården (BVC) och fortsätter kontroller, samt erbjuder vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och följer barnets hälsoutveckling under åren i grundskolan. Vi erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser. Elever och vårdnadshavare kontaktar ofta oss ofta föra att få råd, hjälp och stöd. Vårt uppdrag är främst förebyggande, därför utför vi endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård. Kontaktuppgifter till Sjöstadsskolans skolsköterskor, hittar du under Kontakta oss på hemsidan

Här följer en kortfattad redogörelse för tidpunkter och innehåll för hälsobesöken i varje årskurs:

Förskoleklass
I förskoleklass erbjuds besök hos skolsköterska och skolläkare. Besöket omfattar bl.a. syn, rygg, längd-viktkontroll samt en kroppslig undersökning av hjärta och lungor, en grov- och finmotorisk bedömning och uppföljning av tiden på BVC. I samband med läkarbesöket erbjuds även påfyllnad av vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 1 
Särskild hörselsköterska kontrollerar hörsel.

Årskurs 2 
Skolsköterskan kontrollerar längd­- och viktutveckling .

Årskurs 4 
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd­ och viktutveckling och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. 

Årskurs 5 
Flickor erbjuds HPV­vaccination, vanligen 2 doser. 

Årskurs 6 
Skolsköterskan kontrollerar längd­- och viktutveckling och rygg. 

Årskurs 8
En hälsodeklaration tas in från elev och vårdnadshavare. Skolsköterskan kontrollerar längd­- och vikt­utveckling och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Elever erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. 

Dela: