Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande vilket innebär att den bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi inkluderar alla elever i verksamheten och gör individuella anpassningar.

Elevhälsoteamet på Sjöstadsskolan består av skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvalsledare, biträdande rektor, tre speciallärare med specialpedagogisk kompetens samt 3 resurslärare. Elevhälsoteamet möts varje vecka för att diskutera, utreda och ta beslut om insatser för elever i behov av särskilt stöd. Det stöd som ges till elever kan ges på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Dela:
Kategorier: