Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande vilket innebär att den bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi inkluderar alla elever i verksamheten och gör individuella anpassningar.

Elevhälsoteamet på Sjöstadsskolan består av skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvalsledare, biträdande rektor, tre speciallärare med specialpedagogisk kompetens samt 3 resurslärare. Elevhälsoteamet möts varje vecka för att diskutera, utreda och ta beslut om insatser för elever i behov av särskilt stöd. Det stöd som ges till elever kan ges på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Dela:
Kategorier: