Skolgårdsverksamheten

Roligare och tryggare raster

Rastverksamheten på Sjöstadsskolan ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik. Grundläggande målsättning för rastverksamheten på Sjöstadsskolan är att alla elever får ingå i olika erfarenhetssammanhang där de får möjlighet att lära sig något nytt, gör något meningsfullt och är trygga. Verksamheten baseras dels på elevers önskemål samt kapitel 1 och 2 i Lgr-11.

Rastläraren Gustav Sundh har med stor lyhördhet samarbetat med bland annat elevrådet för att göra skolgården roligare och tryggare. Gustav har även ett samarbete med idrottslärarna och Skol IF, där de äldre eleverna får träna och utveckla sitt ledarskap genom att leda yngre elever i lek och idrott.

På vår skolgård finns en bod, där elever kan låna leksaker, spel och annat.
De äldre eleverna har ansvar för boden, vilket betyder att de sköter in- och utlåning samtidigt som de övar sig ta ansvar och vara goda kamratförebilder för de yngre eleverna. Vår ansvariga rastlärare, Gustav Sundh, leder verksamheten och arbetar tillsammans med övriga rastvärdar.

Gustav planerar och genomför en varierad verksamhet för eleverna i år F-6. Varje vecka publiceras ett veckoschema med de planerade aktiviteterna i skolhuset. Innehållet i veckoschemat ansvarar rastlärarna för, och utgår till stor del från elevers förslag och idéer. Varje dag finns en planerad aktivitet vid boden eller på multiarenan.
Exempel på aktiviteter är innebandyturnering, skateboard, dans, organiserade fotbollsmatcher. Verksamheten på gröna multiarenan är nu mer organiserad med domare, lagvästar och avbytare.

Elever och personal är mycket nöjda med de förändringar som gjorts under läsåret. Vi ser särskilt att de planerade aktiviteterna hjälper elever som har svårare att välja själva eller komma med egna idéer. Rastverksamheten blir en snitslad stig för dem. Det finns alltid något att göra och samma rastlärare visar vägen och hjälper eleverna att ingå i sammanhang och knyta nya kontakter. De elever som behöver, får guidning i lek och samspel, vilket ökar tryggheten under rasterna.

Om du arbetar i skolan och är intresserad av att veta mer om vår skolgårdsverksamhet, se vidare under "Studiebesök".

Dela: