Karin Nygårds fick pris på SETT

Karin Nygårds tilldelades Trevor Dolan Foundations stipendiumSETT-mässan.

Stipendiet delas ut till en person i skolans värld som utmärks av:

•Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
•En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
•Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
•Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
•Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
•Modet att ta debatt.
•Är punk i skolvärlden.

Dela: