Forsknings- och utvecklingsarbete i matematik på Sjöstadsskolan

På skolan drivs ett två-årigt forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med Utbildningsförvaltningen och ämnesnätverket i matematik. Matematiklärarna undersöker, under ledning av två utvecklingslärare, elevers förståelse av hur tal kan representeras grafiskt i form av en tallinje och kritiska aspekter för detta. Studien görs i olika åldersgrupper i form av tre Learning Studies. I arbetet används forskningsartiklar och resultat från andra och den egna skolans Learning Studies.

Dela:
Kategorier: