Synpunkter och klagomål

Om du har allmäna synpunkter, även positiva, eller klagomål på Sjöstadsskolan som inte gäller en enskild elev/personal kan du här i nedanstående formulär skicka dem till oss.

Ange här din e-postadress om du önskar återkoplling i detta ärende, lämna annars tomt.